ขอลา...

posted on 06 Nov 2012 22:05 by tide in sharing directory Diary
ลาไปศึกษาต่อครับ
 
แล้วเจอกัน :)
 
ส่ง EMS มาได้นะครับ